En registrar en www.bubelbarcelona.com, autoritzes a Bubel High Performance Designs S.L. (També Bubel) a incloure les dades personals subministrades en un fitxer propietat de Bubel High Performance Designs S.L i utilitzar-les i tractar-los amb la finalitat de promocionar els seus productes.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que les seves dades personals s'incorporaran als fitxers propietat de Bubel High Performance Designs S.L. amb finalitats de gestió de clients i fins de publicitat i prospecció comercial, inclòs l'enviament (via postal, e-mail o altres mitjans electrònics) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies del grup Bubel High Performance Designs S.L.
Per a fins directament relacionats amb les finalitats indicades a l'apartat anterior, les dades de l'Usuari podran ser cedides a altres empreses del grup Bubel High Performance Designs S.L. que puguin estar localitzades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), inclosos aquells països que no tenen un nivell equiparable en matèria de protecció de dades.
L'Usuari garanteix la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades a Bubel High Performance Designs S.L.