Bubel HIGH PERFORMANCE DESIGNS, SL li garanteix que si no queda satisfet amb el producte adquirit, podrà retornar-lo en el termini de 15 dies naturals posteriors a la formalització de la compra.
Per notificar-nos la seva voluntat de tornar el producte adquirit, podrà dirigir un email a info@bubelbarcelona.com, indicant-nos les seves dades personals i número de comanda.

L'article retornat haurà d'enviar a la següent adreça:

Bubel High Performance Designs S.L.

C/Can Cabanyes, 71

(Pol. Ind. Can Gordi – Can Català)

08403 GRANOLLERS

Barcelona

Spain

La devolució de l'import de la seva compra es farà efectiu un cop rebut el producte a l'adreça indicada i s'hagi validat que l'article retornat reuneix les mateixes condicions amb què va ser enviat, no hagi estat rentat ni utilitzat i manté l'etiquetatge i packaging a l'estat amb què va ser remès.
Si la devolució està causada perquè el producte rebut no respon a les seves expectatives i el producte retornat està en les condicions descrites anteriorment, es procedirà a reintegrar el valor de la compra, assumint el comprador els despeses de l'enviament de devolució.
Si la devolució està causada per algun defecte en l'article, Bubel High Performance Designs SL assumirà les despeses de devolució, un cop hagi verificat físicament aquests defectes. No s'acceptaran devolucions a ports deguts.