AVÍS LEGAL

Dades del propietari i responsable del site www.bubelbarcelona.com

Bubel High Performance Designs S.L.

C/Can Cabanyes, 71

(Pol. Ind. Can Gordi – Can Català)

08403 GRANOLLERS

Barcelona

Spain

NIF- B65074288

E-mail: info@bubelbarcelona.com

Condicions d'ús

L'accés i ús del lloc web www.bubelbarcelona.com (d'aquí en endavant, Web) otorga la condició d'usuari al visitant de la Web i implica la total acceptació sense cap reserva per part de l'usuari d'aquestes condicions d'ús. En cas de no acceptació preguem que no s'utilitzi la Web.

Propietat intel·lectual i industrial

La Web i el seu contingut, inclosos els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, així com el programari, noms comercials, marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials, i qualsevol altre signe susceptible d'utilització e comercial (i) són propietat i de titularitat de Bubel High Perfomance Designs S.L.. o d'altre que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Web i (ii) estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera s'entén que Bubel High Performance Designs S.L. concedeix llicència o efecte de renúncia, transmissió, cessió total o parcial de tals drets, així com tampoc cap dret d'expectativa de dret, i en especial, d'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest contingut sense la previa autorització expressa i per escrit de Bubel High Performance Designs S.L. o dels titulars o propietaris corresponents.

L'Usuari només pot utilitzar la Web i el seu contingut per a ús personal i privat. Queda prohibit qualsevol altre ús, pel qual l'Usuari necessita una previa autorització expressa i per escrit de Bubel High Performance Designs S.L..

Obligacions dels Usuaris

Amb caràcter general els Usuaris s'hauran de desenvolupar conforme la llei, bones costums i exigències de la bona fe, utilitzant diligència i abstenint-se d'utilizar la Web de qualsevol forma que es pugui impedir, malmetre o deteriorar el correcte i normal funcionament de la Web, els béns o drets de Bubel High Performance Designs S.L, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui una restricció al apartat anterior, durant l'ús de la Web, l'Usuari està obligat a:

a) Facilitar informació vertadera sobre les dades sol·licitades en formularis de registre o de realització de comandes, i mantenir-la actualitzada.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre desde o a la Web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web, cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes, o xarxes de Bubel High Performance Designs S.L., de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Bubel High Performance Designs S.L o en general a qualsevol tercer.

d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la Web, i no utilitzar els continguts i la informació dels mateixos per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per a recollir ni emmagatzemar dades personals a tercers.

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent la utilització en qualsevol cas de contasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altre forma.

f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu propi ús, inutilitzar o malmetre dades, informacions, programes, o documents electrònics de Bubel High Performance Designs S.L., els nostres proveïdors o tercers.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web, qualsevol contingut que infringeixi drets de la propietat intel·lectual, industrials o secrets empresarials de tercers ni en general cap contingut el qual no estigui conforme amb la llei, i el dret a posar-lo a disposició de tercers.

Política de privacitat

Al registrar-te a www.bubelbarcelona.com, autoritzes a Bubel High Performance Designs S.L. (també Bubel) a incloure les dades personals suministrades en un fitxer propietat de Bubel High Performance Designs S.L i a utilitzar-les i tractar-les amb la finalitat de promocionar els seus productes.

En cumpliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'Usuari que les seves dades personals s'incorporaran als fitxers propietat de Bubel High Performance Designs S.L amb fins de gestió de clients i fins de publicitat i prospecció comercial, incloent l'enviament (via postal, email o altres mitjans electrònics) de comunicats comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies del grup Bubel High Performance Designs S.L.

Per a finalitats directament relacionades amb els fins indicats a l'apartat anterior, les dades de l'Usuari podran ser cedides a altres empreses del grup Bubel High Performance Designs S.L. que puguin estar localitzades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), inclosos aquells països que no tenen un nivell equiparable en materia de protecció de dades.

L'Usuari garantitza la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades a Bubel High Performance Designs S.L.

Cookies

Aquesta pàgina Web emmagatzema informació de les direccions IP dels ordinadors i utilitza cookies. Les cookies són petits documents de text que contenen informació i que els llocs web envien al ordinador del Usuari quan aquest està navegant pels mateixos.

Les cookies ajuden a millorar la pàgina web, i a entregar una millor i més personalitzada experiència de navegació. En concret permeten:

1. Emmagatzemar informació sobre les teves preferències i personalitzar la Web conforme a interessos particulars.

2. Recordar productes que has utilitzat i indroduït anteriorment al carro.

3. Accelerar les accions de busca.

4. Reconèixer l'ordinador quan l'Usuari torna novament a la Web.

5. Recollir dades derivades de trànsit i interacció de l'Usuari a la Web per a identificar tendències i per a fins estadístics.

L'Usuari pot negarse a acceptar cookies canviant la configuració del navegador que permet refusar-les. No obstant, si desactives les cookies, no tindràs accés a algunes de les funcionalitats de la Web i alguns dels serveis podrien deixar de funcionar correctament.

Enllaços a Webs de tercers

Queda totalment prohibida la introducció d'enllaços i/o hiperenllaços amb fins comercials a pàgines web alienes a Bubel High Performance Designs S.L., que permeten l'accés a la nostra Web, sense el consentiment previ de Bubel High Performance Designs S.L. En cap cas l'existència d'enllaços a pàgines alienes a la nostra Web, implicarà l'existència de rel·lacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'enllaç, ni la acceptació per part de Bubel High Performance Designs S.L. del seu contingut o serveis.

En qualsevol cas, Bubel High Performance Designs S.L. no es responsabilitza del contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb la Web.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d'ús de la Web estan sotmeses a la legislació i les controvèrsies sorgides de les mateixes es resoldran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, els quals tindran la competència exclusiva i excloent davant de qualsevol altre. Això serà sense prejudici a la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor en el cas que l'Usuari tingui la condició de consumidor i usuari segons el previst a la llei 1/2007, per la qual s'aprova el text refundit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, així com altres lleis complementàries o la normativa vigent que la substitueixi en cada moment.

Contacte amb Bubel High Performance Designs S.L.

POLÍTICA COMERCIAL

Devolucions

BUBEL HIGH PERFORMANCE DESIGNS, SL li garanteix que si no queda satisfet amb el producte adquirit, podrà retornar-lo en el termini de 15 dies naturals posteriors a la formalització de la seva compra.

Per tal de notificar-nos la seva voluntat de retornar el producte adquirit, podrà adreçar-nos un email a info@bubelbarcelona.com , indicant-nos les seves dades personals i número de comanda.

L’article retornat caldrà enviar-ho a la següent adreça:

Bubel High Performance Designs S.L.

C/Can Cabanyes, 71

(Pol. Ind. Can Gordi – Can Català)

08403 GRANOLLERS

Barcelona

Spain

El retorn de l’import de la seva compra es farà efectiu una vegada rebut el producte a l’adreça indicada i s’hagi validat que l’article retornat reuneix les mateixes condicions amb les que va ser enviat, no hagi estat rentat ni utilitzat i manté l’etiquetatge i packaging en l’estat amb que va ser remès.

Si la devolució està causada perquè el producte rebut no respòn a les seves expectatives i el producte retornat està en les condicions descrites anteriorment, es procedirà a reintegrar el valor de la compra, assumint el comprador les despeses de l’enviament de devolució.

Si la devolució està causada per algun defecte en l’article, Bubel High Performance Designs S.L. assumirà les despeses de devolució, una vegada hagi verificat físicament aquests defectes. No s’acceptaran devolucions a ports deguts.

Enviaments

La preparació de les comandes es realitza intradia en el nostre centre logístic a Granollers (Barcelona)

Les despeses d’enviament variaran en funció de la modalitat d’enviament escollida pel client i del pais de destí de la comanda, no obstant això, el cost sempre s’especifica clarament durant el procés de compra online i abans de realitzar el pagament.

Les despeses d’enviament NO inclouen qualsevol tipus d’arancel o taxa aduanera aplicada pel pais de destí de la comanda. Si té cap dubte sobre si el seu pais aplica algun tipux de taxa/impost d’aquest tipus, li recomanem es posi en contacte amb la Cambra de Comerç local o entitat local similar per obtenir aquesta informació.

Una vegada completat el procés de compra, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de compra, en el que s’especificarà el número de comanda per a qualsevol seguiment o reclamació posterior.

En el procés de compra també es notifica el termini d’entrega màxim des de la confirmació de la compra. Aquest termini pot veure’s en algunes ocasions alterats per retrassos en aduanes, aspecte aliè a la nostra voluntat i sobre el que no podem incidir.

Si per algun motiu no tenim en stock el producte que vostè ha comprat, li notificarem d’immediat i li proposarem un altre de característiques similars. En cas que vostè no accepti l’alternativa proposada se li retornarà la totalitat de l’import de la seva compra.

Si l’entrega física de la seva comanda no pot realitzar-se per part del transportista pel fet de no poder-lo localitzar de manera reiterada en la direcció d’entrega indicada i calgués retornar la comanda als nostres magatzems, les despeses de devolució aniran a càrrec del comprador.

Per a qualsevol pregunta o consulta sobre l'ús de la Web, política de privacitat o condicions comercials, pots contactar amb Bubel High Performance Designs S.L..

Tel. (+34) 93 161 50 00

Mail. info@bubelbarcelona.com